Privātuma un sīkfailu politika

Šo Privātuma un sīkfailu politiku (turpmāk tekstā – Politika) piemērojam tajos gadījumos, kad apmeklējat „BIOK laboratorija" interneta mājaslapu. Šī Politika netiek piemērota, kad pārlūkojat citu uzņēmumu interneta mājaslapas, tajās nokļūstot caur „BIOK laboratorija"   interneta mājaslapu.

Mūsu interneta mājaslapas apmeklētāju datus vācam, ievērojot Lietuvas Republikas personas datu tiesiskās aizsardzības likuma, Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likuma, Eiropas Savienības personas datu aizsardzības likumu, citu saistīto normatīvo aktu un kontrolējošo institūciju norādījumus ar pašu apmeklētāju piekrišanu.

Vācamie dati

Izmantojot sīkdatnes, UAB „BIOK laboratorija", juridiskās personas reģistrācijas numurs 120536985, reģistrēta juridiskajā adresē Žarijų g. 2A, Viļņa, pakalpojumu sniegšanas vajadzībām vāc datus par apmeklētāju darbībām un par viņu pārlūkošanas paradumiem mūsu mājaslapā. Sīkdatņu tipi un to mērķis ir doti tālāk esošajā tabulā.

Savāktos datus par „BIOK laboratorija" mājaslapas apmeklētājiem atbildīgi sargājam no pazaudēšanas, neatļautas izmantošanas un izmaiņām. „BIOK laboratorija" darbinieki ir rakstiski apņēmušies trešajām pusēm neatklāt un neizplatīt darba vietā saņemamo informāciju par uzņēmuma klientiem, ieskaitot arī „BIOK laboratorija" mājaslapas apmeklētājiem.

Pie informācijas par Jūsu lapā vāktajiem personas datiem piekļuve ir IT apkalpošanas pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem, taču viņi ir apņēmušies datus apstrādāt, stingri ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un datu apstrādes līgumus.
„Google Inc.", tad viņiem arī ir piekļuve pie sīkdatņu savāktajiem datiem, taču ir apņēmušies ievērot ES privātuma standartu prasības.

Sīkfailu izmantošana

Jums apmeklējot „BIOK laboratorija"  interneta mājaslapu, vēlamies sniegt informāciju un funkcijas, kas pielāgotas tikai Jums. Tam ir nepieciešami sīkfaili (angļu. val. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek saglabāti Jūsu interneta pārlūkprogrammā. Tie palīdz mums atpazīt Jūs kā agrāko „BIOK laboratorija" interneta mājaslapas apmeklētāju, saglabāt Jūsu mājaslapas apmeklējuma vēsturi un pēc tās pielāgot saturu. Tāpat sīkfaili palīdz nodrošināt nevainojamu mājaslapas darbību, ļauj vērot apmeklējuma „BIOK laboratorija"  interneta mājaslapas ilgumu, biežumu, kā arī vākt statistikas informāciju par mājaslapas lietotāju skaitu. Analizējot šos datus, varam mājaslapu pilnveidot, padarīt to ērtāku Jums. Ieejot „BIOK laboratorija"  interneta mājaslapā, Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties lietot sīkfailus. Ja nepiekrītat, ka Jūsu datorā vai citā ierīcē tiktu ierakstīti sīkfaili, jebkurā brīdī varat atcelt piekrišanu to lietošanai, izmainot iestatījumus un izdzēšot ierakstītos sīkfailus. 

 

Vācot informāciju, tiek izmantoti administratīvie, tehniskie un programmatūras aizsardzības un datortīklu aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina pietiekamu datu drošības līmeni, kas atbilst pārzināmo datu raksturam un to apstrādes radītajam riskam.

 

Dati par izmantojamajiem sīkfailiem

Nosaukums

Apraksts

Izveidošanas brīdis / Spēkā esamības termiņš

CMSSESSIDX

Standarta sīkfails, ko izmanto lietotāja sesijas uzturēšanai.

Ieejot mājaslapā / Līdz interneta mājaslapas loga aizvēršanai

cookiesAgree

Sīkfails, ko izmanto, lai atpazītu, vai piekritāt sīkfailu lietošanai mūsu mājaslapā.

No piekrišanas / Līdz izdzēšanai

cookiesLevelX

Sīkfails, kas atšķir, kādus sīkfailus atļaujat lietot mūsu mājaslapā.

No piekrišanas / Līdz izdzēšanai

_ga

Šo sīkfailu izmanto “Google Analytics”, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, sagatavotu atskaites par mājaslapas aktivitāti mājaslapu operatoriem un uzlabotu klienta pieredzi, apmeklējot mājaslapu.

No piekrišanas / 2 gadi

_gat

Šos sīkfailus izmanto “Google Analytics”, lai iegūtu statistikas informāciju par interneta mājaslapas apmeklētību.

Pirmo reizi ieejot lapā / Līdz sesijas beigām

_gid

Šo sīkfailu izmanto “Google Analytics”, lai atpazītu Personu.

Pirmo reizi ieejot lapā / 2 dienas

 

Lai vairāk uzzinātu par sīkfailiem, piemēram, kā tos pārvaldīt vai izdzēst, varat apmeklēt: http://www.allaboutcookies.org

Lai uzzinātu, kā likvidēt interneta lapu novērošanu ar “Google Analytics” sīkfailiem, varat apmeklēt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sīkfailu veidi

Sīkfaili ir seansa un ilgtermiņa, kā arī pirmās vai trešās puses sīkfaili. Tālāk paskaidrosim, ko nozīmē šie termini, lai Jūs varētu labāk saprast mūsu izmantotos sīkfailus un, kāpēc tie tiek izmantoti.

Seansa sīkfaili
Seansa sīkfaili ļauj atpazīt Jūs viena mūsu mājaslapas apmeklējuma laikā, lai visas lapas izmaiņas vai izvēles tiktu iegaumētas, ceļojot no vienas lapas uz citu. Šie sīkfaili ļauj ātri un viegli pārskatīt daudzas mājaslapas lapas, lai ikreiz, apmeklējot jaunu vietu, nevajadzētu no jauna apstrādāt informāciju. Seansa sīkfaili ir īslaicīgi un iznīkst, līdzko aizverat pārlūkprogrammu vai izlogojaties no mājaslapas.

Ilgtermiņa sīkfaili
Ilgtermiņa sīkfaili – tie ir tādi sīkfaili, kas noteiktu laikposmu pēc pārlūkošanas seansa beigām saglabājas Jūsu datorā, tāpēc var ierakstīt noteiktas lietotāju izvēles vai darbības, kad mājaslapa tiek apmeklēta no jauna.

Pirmās puses sīkfaili
Tie ir sīkfaili, kas nepieciešami, lai „BIOK laboratorija" mājaslapa varētu pienācīgi funkcionēt.

Trešo pušu sīkfaili
Tie ir sīkfaili, kurus caur mūsu mājaslapu izmanto citas organizācijas. Mūsu gadījumā, „BIOK laboratorija"  mājaslapā tiek izmantoti “Google Analytics” sīkfaili, kas paredzēti mājaslapas apmeklētības analizēšanai. “Google Analytics” anonīmi vāc informāciju par apmeklētāju skaitu, vietu, no kuras tika izmantota mūsu mājaslapa un kuras mājaslapas daļas pārlūkoja apmeklētāji. Šos sīkfailus izveido “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” – http://www.google.com/analytics.

Jebkura informācija, kas iegūta caur sīkfailiem, tiek glabāta līdz sīkfailu spēkā esamības beigām un netiek izmantota citiem, nekā šajā politikā norādītajiem, mērķiem. 

Mūsu mājaslapā ir norādes uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm. Vēršam uzmanību, ka „BIOK laboratorija" nav atbildīgs par tādu tīmekļa vietņu saturu vai to izmantotajiem privātuma nodrošināšanas principiem. Līdz ar to, ja, nospiežot norādi, no „BIOK laboratorija" mājaslapas nokļūstat citās vietnēs, Jums vajadzētu atsevišķi painteresēties par to privātuma politiku.

Jūsu tiesības

Jums ir tiesības iepazīties ar saviem datiem, kurus mēs, ieguvuši, izmantojot sīkfailus, kārtojam. Tāpat Jums ir tiesības pieprasīt izlabot nepareizus, neizsmeļošus, neprecīzus savus datus. 

Jautājumu gadījumā vai, ja vēlaties īstenot savas tiesības, sazinieties ar mums e-pastā biok@biok.lt vai citos šajā mājaslapā norādītajos veidos.